Příspěvek s Vladimírem Kafkou přináší zajímavý pohled na uzdravování změnou postoje k sobě a ke světu, ale je také zamýšlen, jako příprava na příští video. Jeho tématem je „přijetí sebe sama“. Je to podobné jako s „přítomným okamžikem“, každý ví, nebo alespoň tuší, že by měl přijmout sám sebe, ale nikdo neví, jak to vlastně udělat… A protože i my se touto otázkou zabýváme, a máme pocit, že jsme na zajímavý způsob jak to zvládnout přišli, rádi se s vámi podělíme 🙂
Do té doby nasávejte zajímavé myšlenky od Vladimíra a nezapomeňte mlsat 🙂

Všechna práva vyhrazena. Žádná fotografie, text, ani část textu tohoto příspěvku nesmí být kopírována nebo komerčně využívána bez písemného souhlasu administrátorů Marky SCD recepty