Medovy_pomeranc_Marky_SCD_recepty 11Další velmi zajímavý článek týkající se slunce, opalování a používání ochranných prostředků. Jsou mi blízká slova pana Karla Hadka, konkrétně o tom co říká o výrobě domácích olejů, „stačí se správně postarat“. Sama si maceruji levanduli a vyrábím z ní úžasný čistý levandulový olej. Jedna lahev mi zůstala dokonce z předloňska, schovaná ve tmě a je naprosto v pořádku. Není třeba chemie a dalších látek k uchování

Doporučuji přečíst si článek ať víte, co si spolu s ochranným faktorem do svého milovaného těla vetřete. „Je dobré být neustále bdělí“

PŘEPIS ČLÁNKU ZDE
Karel Hadek se po desetiletí zabývá aromaterapií. Od 80. let 20. století budoval v tehdejší Spolkové republice Německo společnost zabývající se laboratorním výzkumem a vlastní výrobou aromaterapeutické olejové kosmetiky a podařilo se mu prosadit i na západních, kosmetikou přesycených trzích. Po pádu železné opony se první výrobky firmy objevily také u nás, kam posléze rozšířil i výrobu. Úspěch jeho firmy, jež se nevyhnula ani propadům, je založen především na originálních recepturách, které sám vytvořil. Výrobky i názory gurua aromaterapie jsou odlišné od mainstreamu, kritizuje používání mnohých složek v kosmetice a tvrdí, že žádná sluneční alergie neexistuje.

Posledních pár let dermatologové před opalováním téměř varují a nabádají k užívání co nejvyšších UV faktorů. Co vy na to – můžeme se vůbec slunit bez rizika?

Sluneční záření má spektrum, na které je člověk vývojově nastaven. Tisíce předchozích generací se obešly bez UV filtrů a člověk přijímal plně spektrum. Pokud některé složky vyfiltrujeme, tělu jsou poskytovány zbytkem světla deformované informace. Při vysokých ochranných faktorech je pak například znemožněna tvorba vitamínu D pokožkou. Podle dostupných informací již ochranný faktor 15 snižuje možnost tvorby vitamínu D zhruba na polovinu.

Nedovedu si ale představit nikoho s úplně světlou kůží, jak se u moře namaže „desítkou“ a není spálený.

Při cestách na jih je nezbytně nutná aklimatizace organizmu. Pokud někdo cestuje na jih, měl by si uvědomit, že vývojově není uzpůsoben doslova k přeskakování obrovských vzdáleností během pár hodin. To se konečně týká i expozicí slunečním světlem a tedy i UV záření. Nejen podstatně vyšší okolní teplota zatěžuje organizmus turistů, stejně tak nadměrné expozice světlem. Proto doporučuji opalování hlavně v ranních a dopoledních hodinách, případně pozdně odpoledních, a ještě nikoli přímo na slunci, ale ve stínu. Doslova jako nutnost bych označil se na „jižní“ pobyt připravit opalováním dle možností již v domácích podmínkách, tak aby se vlastní ochranný faktor navýšil. Dle typu pleti bych pak doporučoval volit i výši ochranného faktoru a z toho vyplývající možnou délku expozice slunečním světlem. Já sám při pobytu prakticky na přímé slunce nejdu. Výjimkou je cesta k vodě, či k baru pro pití.

Vyrábíte aromaterapeutické opalovací oleje, v čem se mají lišit od běžných přípravků?

Aromaterapeutické opalovací oleje lze doslova označit jako regenerační opalovací oleje. Obsahují nejen složky, které chrání před UV (A + B) zářením, ale současně pokožku pěstují a aktivují její vlastní schopnost čelit UV záření, případně okamžitě odstraňovat negativní dopady opalování. Již i sebemenší dávky slunečního záření způsobují zvratná poškození pokožky. Organizmus je okamžitě opravuje. Teprve pokud se při opalování překročí „MED“ (minimální erytémová dávka / minimální začervenání pokožky) trojnásobně a více, vznikají nenapravitelná poškození. V aromaterapii používáme na výrobu opalovacích olejů výhradně a jen rostlinné oleje. Proto je i „životnost“ těchto preparátů relativně malá. V běžných, tedy „drogistických“ výrobcích se běžně používá jak parafinový olej, tak syntetické oleje. Pokud bych chtěl naše oleje prodávat v běžné distribuční síti, musel bych jim přidat toxické chemické konzervanty zabraňující žluknutí.

Co je podle vás na drogistických opalovacích přípravcích škodlivé?

Především použité minerální oleje – vyzískávají se ze zemního oleje, tedy nafty. Mají naprosto odlišnou strukturu než kožní tuky. V kosmetice se tyto tuky používají pro své fyzikálně-chemické vlastnosti, které jsou výhodné pro výrobce komerční kosmetiky. Hlavní je pak skutečnost, že jsou chemicky stabilní a neoxidují (žluknutí). Minerální tuky nevstupují do pokožky, ale na jejím povrchu vytvářejí okluzní vrstvu. Navíc na sebe váží triglyceridy, tedy kožní tuky, a vysouší pokožku. Některé syntetické tuky mají podobné vlastnosti, nehledě na to, že z chemického hlediska nejsou ve formě triglyceridů. Nevidím jediný důvod mazat na lidské orgány, a pokožka jím je, syntetiku.

Kritizujete i použití konzervačních látek a syntetických vonných složek.

Konzervační látky jsou toxické látky, jejichž posláním je zabránit mikrobiální kontaminaci daného výrobku. Ty v žádném případě nepotřebuje pokožka spotřebitele, ale jen a jen výrobce, aby jeho produkt vydržel v prodejném, případně použitelném stavu. Bohužel nemají přirozenou inteligenci, aby po nanesení na pokožku přestaly účinkovat. Naopak svým chemizmem poškozují pokožku a současně likvidují symbiotickou mikroflóru pokožky. „Syntetické vonné složky“ je velice široký pojem a zde bych měl pouze zásadní námitku, že tyto syntetické složky nemají nic společného s pěstováním pokožky, ale pouze s komercí, tedy zvýšením, popřípadě zajištěním prodejnosti. Dle chemické struktury mohou, ale nemusí mít jednotlivé substance negativní vliv na fyziologii pokožky. Co se aromaterapie týká, zde nemá syntetika co pohledávat.

Vydrží ale aromaterapeutické výrobky v „letním“ provozu někde u vody?

Samozřejmě že oleje v tomto smyslu bez problému vydrží nejen jeden den, ale i celou opalovací sezónu. Jediné, co nedoporučuji, je nechat je povalovat na slunci, ale vždy je skladovat ve stínu a chránit před zbytečným přehříváním. Z tohoto pohledu jsou dostatečně stabilní. S technikou použití a tím spojeným skladováním bylo počítáno již ve vývoji. Jak obsažené vitamíny, tak éterické oleje podporují stabilitu preparátu a jsou vhodné pro pěstování pokožky.

Jak působí na naši pokožku a chrání dostatečně před UV zářením?

Zde není zásadní rozdíl v používaných UV- filtrech, ale v koncepci celého preparátu. UV filtr je látka, která změní spektrum krátkého UV záření na IR- záření, neboli teplo. Již z toho důvodu je nezbytně nutné, aby použité tukové složky nevytvářely na pokožce okluzní film, ale aby pokožka mohla i nadále „dýchat“. Dobrý opalovací preparát musí svým složením zvyšovat i schopnost pokožky napravovat případné škody vznikající v důsledku nadměrného opalování. Já sám doporučuji nanášet opalovací oleje na mokrou pokožku. To není nutné, ale praktické. Olej se daleko lépe a rovnoměrněji po pokožce roztírá. Obsažené éterické oleje jsou navíc známé tím, že odpuzují některé druhy hmyzu.

Dovedou aroma přípravky zabránit vzniku sluneční alergie, známé nepříjemné vyrážky?

Já sám tvrdím, že žádá sluneční alergie neexistuje. Dle mého se jedná o projev intoxikace organizmu chemikáliemi, léky a podobnými látkami, které mění svůj chemizmus pod vlivem UV-záření. Proto doporučuji před opalovací sezónou provedení detoxikační kúry, byť asi je jednodušší vše svést na sluníčko. Není bez zajímavosti, že se u mnoha klientů firmy po aplikaci našich olejů alergie nevyskytla. Konec konců i některé složky komerčních výrobků mohou vyvolávat to, co se nazývá „sluneční alergií“.

Jak poznáme „svůj“ vhodný faktor pro opalování?

Ochranný faktor nám říká, kolikrát déle můžeme zůstat na sluníčku, než kdybychom nic nepoužili. Zde je pak nutné vycházet z tzv. vlastního ochranného faktoru. Tím je čas, který potřebujeme, než dojde k prvnímu začervenání pokožky. Ten je proměnlivý, s hnědnutím pokožky se navyšuje. Pokud tedy má někdo vlastní ochranný faktor třicet minut a použije přípravek s ochranným faktorem padesát, pak pomáhej mu Bůh, může se opalovat pětadvacet hodin denně. Takže i zde bych doporučoval sňatek z rozumu. Zdravější je nižší faktor a raději dříve ze sluníčka.

Zdroj www.vitalia.cz

LÍBÍ SE VÁM CO DĚLÁME?
KLIKNĚTE ZDE A PODPOŘTE NÁS
CHCI PODPOŘIT
JEDNORÁZOVĚ
CHCI PODPOŘIT
MĚSÍČNĚ
300 200 100 500 1000 300 200 100 500 1000 DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!
MLSEJTE S NÁMI A BUĎTE ZDRÁVI :-)
cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper

Všechna práva vyhrazena. Žádná fotografie, text, ani část textu tohoto příspěvku nesmí být kopírována nebo komerčně využívána bez písemného souhlasu administrátorů Marky SCD recepty