Chtěli jste vědět jak umožňovat, když tolerování není to pravé. Mám pro vás malý návod podle kterého to dělám i já a myslím, že to pěkně funguje. Neříkám, že je to bez práce, ale zase taková dřina to není a dá se to zcela “zautomatizovat” 🙂
Napište mi, jestli vám to dává smysl…

PŘEPIS VIDEA ZDE

Ahoj tady je Radek
Po příspěvku o rozdílu mezi tolerancí a umožňováním jsem slíbil, že vám řeknu jak na to umožňování jít. Nejen v komentářích, ale i v emailech jste se na to ptali a já myslím, že odpověď není zase tak složitá, pojďme na to…
Za prvé je dobré si znovu uvědomit, že nemůžeme nikoho změnit. Můžeme ovlivnit, dát příklad, ale i to funguje, jen když dotyčný sám chce. Jinak ne. Stejně tak je to s ubližováním. I to je možné, jen když k tomu druhá strana svolí. S těmito myšlenkami už asi souhlasí většina z vás.
Když tedy vyjdeme ze skutečnosti, že změnit nebo ovlivnit dokážeme jedině sami sebe, můžeme začít řešit, jak přejít od tolerance, kdy trpíme někomu něco, co nám ale vadí, k umožňování na základě toho, že si uvědomíme několik věcí…

Někde jsem slyšel, že bůh se na nikoho nezlobí proto, že si uvědomuje celou cestu a všechny okolnosti vedoucí k rozhodnutí nebo činu dotyčného, a proto mu umožňuje, aby byl takový jaký je.

To je myslím docela klíčová metoda, jak se naučit umožňovat také. Navíc když o tom budeme uvažovat hlouběji, zjistíme, že se takto dají vyřešit i případné nepříjemné zážitky a zkušenosti, které si s sebou neseme z minulosti. Dám vám příklad. Jedna kamarádka se trápila celkem dlouhou dobu díky velmi špatnému vztahu ke svému otci. Vzniklo to v dětství, kdy byla svým otcem často bita i v situacích, kdy vlastně vůbec nic neprovedla. Otec pil, choval se hrubě k celé rodině. Protože kamarádka je otevřená a pracuje s informacemi, které k ní přichází, uvědomila si, že i ona může vidět, vnímat a vzít v úvahu cestu, okolnosti a momentální schopnosti svého otce, které vedly v té době k jeho způsobu chování. Zapátrala i v jeho dětství a zjistila, že ho prakticky strávil ve velmi tvrdých podmínkách v dětském domově, i když rodiče měl. To znamená, že se choval jen tak, jak byl naučen. Tedy když nabyl dojmu, že se dcera chová nepatřičně, řešil to stejně, jak to znal z dětského domova. Neměl v té době tušení, jak se chovat k malé holčičce jinak, než ji fyzicky potrestat, když měl dojem, že si to zaslouží. Zřejmě tím následně sám trpěl a uchyloval se k alkoholu. Kamarádka si uvědomila, že v té době to bylo to nejlepší, čeho byl její otec schopen, neznal nic lepšího. Toto uvědomění a zároveň i skutečnost, že se její otec od té doby sám hodně posunul ve svém myšlení, jí dovolilo získat k němu nový vztah a opustit staré vzorce myšlení, které jí neprospívaly.

Naučíme-li se brát v úvahu okolnosti, místo, kde se lidé na své cestě momentálně nacházejí, uvědomíme-li si, že nikdo se nemůže rozhodovat, ani konat lépe, než jak je v dané chvíli schopen, schopnost umožňování přijde téměř automaticky. Nemusíme při tom znát jako bůh minulost každého, stačí si jen uvědomit, že vždy každý i my děláme jen to, k čemu máme schopnosti. Naše maximum. Toto maximum se u každého velmi liší, to je jasné. Může se stát, že se hodně liší i u lidí velmi blízkých, v nejbližší rodině. Sám mám takovou zkušenost.
Samozřejmě nepůjde to asi nikomu hned. Podléháme hodně emocím a než zcela smažeme starý, nevyhovující a nainstalujeme nějaký nový lepší program, trvá to zpravidla 3 až 4 týdny. To ale myslím není tak dlouho a stojí to za námahu.

V tomto případě budete schopni se zbavit třeba starých křivd, nebo nepříjemných zkušeností, narovnat vztahy, ale hlavně vám to přinese zajímavější pohled na svět. Nebudete tolik podléhat emocím a z toho plynoucích zkratových jednání, ale budete schopni v klidu odhadnout pohnutky, uvidět větší kus celého obrazu, najít pochopení a zachovat se způsobem, který už vám nebude škodit. Trénovat můžete každý den, příležitostí je vždy dost 🙂
Schopnost uvědomovat si tyto souvislosti a díky tomu hned nevybublat, vám dovolí zůstat v souladu sami se sebou, zaměřit se na lásku a napomůže vašemu uzdravování z čehokoli.

A jako vždy… Jestli se na tohle video díváte někde jinde, než na našich stránkách skočte na ně, adresa je www.uzdravtesejidlem.cz. A ozvěte se, pod videem můžete komentovat, dejte nám palec nahoru, nebo třeba klidně i dolů, prostě dejte nám vědět, co si myslíte, nebo co vás zajímá. Vašimi názory se rádi inspirujeme.
Mlsejte a buďte zdrávi…


Všechna práva vyhrazena. Žádná fotografie, text, ani část textu tohoto příspěvku nesmí být kopírována nebo komerčně využívána bez písemného souhlasu administrátorů Marky SCD recepty